ŠEŠTADIENINĖ LITUANISTINĖ MOKYKLA

 ST. PETERSBURG, FLORIDA

 

1976 m. rugpjūčio 15d -Lietuvių kilmės jaunimo lituanistinis auklėjimas St. Petersburge, Florida prasidėjo, kada JAV Lietuvių Bendruomenės Apylinkės iniciatyva buvo  sukviesti jaunimo tėvai, kurie pritarė lituanistinių studijų steigimui  šeštadieninėje mokykloje  ir pakvietė Angelę Karnienę  toms studijoms vadovauti. Mokyklą lankė virš 20 jaunuolių nuo 8 iki 18 metų amžiaus . Taip buvo padėti pamatai  lituanistiniam jaunimo švietimui. LŽ-4,13


1977-1978 m. - pirmoji vedėja Veronika Kulbokienė vadovauja lituanistinei mokyklai.-LŽ-22-25

 

 

Skaityti plačiau...

Make a Free Website with Yola.