mokyklos „Saulutė“ adresas:

4880 46th Ave., FL 337

        ŠVIETIMO TARYBA 

 SKYRELIS VAIKAMS/MOKINIAMSRELIGIJA: 

  1. BIBLIJA (visas Šventasis Raštas)
  2. KATEKIZMAS
  3. KATALIKAI (Lietuvos Katalikų bažnyčia)
  4. MARIJOS RADIJAS
  5. RELIGIJA (info. apie religiją ir naujuosius religinius judėjimus)
  6. ŠILUVA (viskas apie Šiluvą)
  7. VATIKANAS (Šventojo sosto puslapis)
  8. INFORMACIJA KATALIKAMS (anglų kalba)
  9. KATALIKŲ TELEVIZIJA IR RADIJAS (anglų kalba)
  10. BERNARDINAI (krikščioniškas interneto dienraštis)
Make a Free Website with Yola.