atgal...

PRANCIŠKONAS, KUN. ASTIJUS KUNGYS (PRANCIŠKONŲ PROVINCIJOS MINISTRAS, OFM) APLANKĖ LITUANISTINĘ MOKYKLĄ. JIS SUSITIKO SU MOKINIAIS IR PRAVEDĖ VYR. MOKINIAMS TIKYBOS PAMOKĖLĘ.

VISOS KLASĖS SURUOŠĖ MOLIŪGŲ PARODĖLĘ

Make a Free Website with Yola.