PAMOKŲ TVARKA 

Turėsime 4 pamokas: pirmos trys pamokos bus 45min., o paskutinė 30min.;  ir viena pertrauka: 15min. po antros pamokos.  Visi turi būti mokyklėlėje 9:30 iš ryto.  

 

9:30                          renkamės į  mokyklą

9:30                          pamokų pradžia

9:30-10:15               1- 45min.      

10:15-11:00            2- 45min.

11:00-11:15            pertrauka   15              

11:15-12:00            3- 45min.

12:00-12:30            4-30min.

12:30                        visi išsiskirsto namo

Make a Free Website with Yola.