Pirmąją Šv. Komuniją priėmė:

KORINA KONČIUTĖ

EMMA KADZEVIČIUS

KRISTINA VILKIALIS

Šventas Mišias koncelebravo:

Kun. Dr. Matas Čyvas

Kleb. Kan. Bernardas Talaišis

Provicijolas Kun. Br. Astijus Kungys, OFM 

 

Dėkojame visiems tėveliams, mokiniams, mokytojams, muzikams, patarnautojams, aukų nešėjams, skaitovams už dalyvavimą, giedojimą ir pagalbą. 

KOMUNIJOS LANKSTINUKAS.pdf KOMUNIJOS LANKSTINUKAS.pdf
Size : 0.092 Kb
Type : pdf
Make a Free Website with Yola.